Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de C.E. Mindundis Team Castellbisbal o d’algun organisme que hi estigui vinculat, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a C.E. Mindundis Team Castellbisbal.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  1. Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  2. Per participar-hi caldrà fer la inscripció picant els següents enllaços: inscripció circuit 25 Km, inscripció circuit 13 Km. El preu de la cursa sera de 18€ pels federats amb la FEEC i 21€ pels no federats . En cas de no omplirse el maxim d’inscripcions, hi ha possibilitat d’inscriure’s el mateix dia de la cursa per 30€.
  3. C.E. Mindundis Team Castellbisbal no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat.
  4. C.E. Mindundis Team Castellbisbal no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  5. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.